Aluminium

โลหะที่ได้รับความนิยมอย่างอลูมิเนียม

หากพูดถึงโลหะที่ถูกนำมาใช้งานอย่างแพร่หล …


Aluminium

ลักษณะทั่วไปอลูมิเนียมผสม

อลูมิเนียมผสมอาจมีคุณลักษณะทั่วไปทางโลหะ …


Aluminium

อลูมิเนียมกลุ่มผสมแมกนีเซียม

อลูมิเนียมเป็นโลหะที่เกิดเป็นสารประกอแทง …
Aluminum

การใช้โลหะอะลูมิเนียมของประเทศไทย

  ปริมาณความต้องการใช้โลหะอะลูมิเนียมของ …
Doors, windows, aluminum

ทำไมคนส่วนใหญ่ถึงหันมาใช้ประตูหน้าต่างอลูมิเนียม

อลูมิเนียม เป็นโลหะที่มีลักษณะอ่อน ไม่เป …