งานอลูมิเนียมคอมโพสิท

แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิท สามารถนำไปใช้ทำงานผนังอาคาร (Cladding)