ลักษณะทั่วไปอลูมิเนียมผสม

อลูมิเนียมผสมอาจมีคุณลักษณะทั่วไปทางโลหะวิทยาเป็นการรวมตัวในระบบยูเท็คติก (Eutedtic)

ประกอบด้วยสารประกอบโลหะ (Tntermetallic Compound) หรือธาตุที่มีหลายสภาพ (Phase) เนื่องจากอลูมิเนียมสามารถละลายธาตุผสมได้ในอัตราต่ำจึงทำให้เกิดธาตุ ผสมเชิงซ้อนขึ้นมากอลูมิเนียมผสมบางชนิดอาจมีสภาพทางโลหะ (Metalli Phases) หลายชนิดปนกัน ซึ่งมีส่วนผสมที่ซับซ้อนด้วยตามปกติ

ผลของธาตุต่างๆ ที่ผสมในอลูมิเนียมนั้น ธาตุหลักที่ใช้ผสมในอลูมิเนียมผสมมีอยู่หลายตัว เช่น ทองแดง ซิลิคอน แมกนีเซียม สังกะสี โครเมี่ยมมังกานีส ดีบุก และ ไทเตเนี่ยม สำหรับเหล็กที่มีผสมอยู่ด้วยนั้น ส่วนมากเราถือว่าเป็นธาตุมลทิล (Impurity)ตัวอย่างอิทธิพลของของธาตุผสมที่มีในอลูมิเนียมมีดังต่อไปนี้

Aluminium

อิทธิพลของทองแดง

  • อิทธิพลของทองแดงที่มีต่อโครงสร้างอลูมิเนียม ความสามารถของทองแดงที่ละลายได้ในอลูมิเนียม ทองแดงสามารถละลายแข็ง(solid Stated)อยู่ในอลูมิเนียมได้ตั้งแต่ 0.5% ที่อุณหภูมิห้อง จนกระทั่งทองแดงละลายแข็งได้สูงสุด 5.65 % ที่อุณหภูมิ 548oC ทองแดงเกิน5.65% ที่อุณหภูมิห้องจนถึงอุณหภูมิ590oC จะเป็นสารละลายแข็งในสภาพซีต้า มีสูตรทางเคมีว่า CuAl2(46.5%Al และ 53.5%Cu) ซึ่งมีคุณสมบัติทางกลที่แข็งและเปราะ ส่วนผสมที่มีทองแดงตังแต่0.50% ถึง 5.56% อุณหภูมิห้องจนถึงอุณหภูมิ 660oC มีโครงสร้างในสภาพแคปป้า (K) ซึ่งมีคุณสมบัติทางกลและเหนียว สมมารถอบชุบให้แข็งได้โดยวิธีบ่ม (Aged hardening)  คุณสมบัติทางกลของอลูมิเนียมผสมด้านความแข็ง และความแข็งแรงขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์ของทองแดง ถ้าทองแดงมากจะแข็งแรงมากแต่จะเปราะ และการยืดตัว (Ductility) จะลดลงโดยทั่วไปแล้วอลูมิเนียมผสมจะมีทองแดงไม่เกิน12% จะทำให้มีความเหนียว (Toughness) พอเหมาะ แต่ถ้าต้องการความแข็งเพิ่มขึ้น และความแข็งแรงสูงก็เพิ่มเปอร์เซ็นต์ทองแดงให้สูงขึ้น

อิทธิพลของซิลิคอน

  • ซิลิคอนที่ผสมอยู่ในอลูมิเนียมทางการค้ามีผสมอยู่ประมาณ 14% อิทธิพลของซิลิกอนที่มีต่อคุณสมบัติด้านการชุบอลูมิเนียมผสมที่สำคัญก็คือไม่สามารถอบชุบให้แข็งโดยวิธีบ่ม(aging) ได้ เปอร์เซ็นต์ของซิลิกอนมีผลต่อโครงสร้างอลูมิเนียมผสมมากเป็นอันดับแรก การที่จะหล่ออลูมิเนียมผสมให้ได้คุณภาพสูงจำเป็นต้องใช้กรรมวิธีพิเศษหลายอย่างซึ่งจะได้กล่างในลำดับต่อไป ซึ่งผลของการหล่อด้วยกรรมวิธีพิเศษจะทำให้คุณสมบัติทางกลต่างดีขึ้นอย่างมาก อลูมิเนียมซิลิคอนส่วนใหญ่จะนำไปใช้ในลักษณะหล่อเสร็จ (as cast) ไม่ต้องไปทำการอบชุบธาตุอื่นๆที่ใช้ในลักษณะเดียวกับซิลิคอนก็คือ มังกานีส และ นิเกิล