อลูมิเนียมคอมโพสิท เคลือบพีวีดีเอฟ

1

PVDF Aluminum Composite Panel (แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิท เคลือบพีวีดีเอฟ)

KYNAR 500® PVDF or HYLAR 5000® PVDF เป็นนวัตกรรมการเคลือบสีที่ดีที่สุดระบบหนึ่งของอุตสาหกรรมเคลือบสีลงบนผิวโลหะและอโลหะ ด้วยองค์ประกอบทางเคมีของ PVDF ทำให้การเคลือบสีระบบนี้สามารถทนสภาวะดินฟ้าอากาศ โดยเฉพาะรังสี UV ที่ค่อนข้างแรงในประเทศไทยได้ดีกว่าระบบอื่นๆ เมื่อใช้งานเป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปี สีจะซีดหรือร่อนน้อยมาก ทำให้ PVDF เหมาะสำหรับการใช้งานภายนอก