อลูมิเนียมคอมโพสิท เคลือบโพลีเอสเตอร์

อลูมิเนียมคอมโพสิท เคลือบโพลีเอสเตอร์

อลูมิเนียมคอมโพสิท เคลือบโพลีเอสเตอร์

POLYESTER Aluminum Composite Panel (แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิท เคลือบโพลีเอสเตอร์)

การเคลือบสีลงบนผิวอลูมิเนียมด้วย POLYESTER เหมาะสำหรับงานภายใน เนื่องจากมีราคาที่ถูกกว่าเมื่อเทียบกับ PVDF แต่ทั้งนี้ POLYESTER ก็สามารถใช้งานภายนอกด้วยเช่นกัน แต่สีจะซีดไวกว่า PVDF