Aluminium

ลักษณะทั่วไปอลูมิเนียมผสม

อลูมิเนียมผสมอาจมีคุณลักษณะทั่วไปทางโลหะ …


Aluminium

อลูมิเนียมกลุ่มผสมแมกนีเซียม

อลูมิเนียมเป็นโลหะที่เกิดเป็นสารประกอแทง …


Aluminum

การใช้โลหะอะลูมิเนียมของประเทศไทย

  ปริมาณความต้องการใช้โลหะอะลูมิเนียมของ …


Doors, windows, aluminum

ทำไมคนส่วนใหญ่ถึงหันมาใช้ประตูหน้าต่างอลูมิเนียม

อลูมิเนียม เป็นโลหะที่มีลักษณะอ่อน ไม่เป …